مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری
اقامت با برنامه های سرمایه گذاری ، این فرصت را به سرمایه گذاران می دهد تا با یک فرآیند سریع ، اقامت دائم قانونی خود را از مقصدهایی مانند آلمان ، کانادا و ترکیه اخذ نمایند. اکثر کشورهای اروپایی برنامه های متنوعی را در این خصوص ارائه می دهند که به متقاضیان اجازه داده می شود تا اقامت دائم را مطابق با شرایط خاص تعیین شده توسط هر کشور دریافت کنند.
هم اکنون ، متقاضیان به کشورهایی که اقامت از طریق سرمایه گذاری ارائه می دهند ، در ازای سرمایه گذاری مالی خاص به عنوان خرید املاک ، طرح اوراق قرضه دولتی ، ثبت شرکت ، خرید بیزینس ، اخذ اقامت از طریق اثبات تمکن مالی و پروژه های تحت حمایت دولت یا شروع کسب و کار دسترسی دارند. بدین ترتیب ضمن جذب سرمایه گذاران به کشور مورد نظر ، اخذ تابعیت برای سرمایه گذار خارجی به همراه کل خانواده امکان پذیر می شود.
در اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری ، مراحلی وجود دارد که باید به دقت دنبال شود. ساخت اپلیکیشن ، پیگیری درخواست و فرآیندهای پس از نتیجه مراحلی هستند که نیاز به دانش و توجه حقوقی دارند. در سال‌های اخیر ، هم در ترکیه و هم در برخی کشورهای اروپایی ، تمهیدات قانونی اندیشیده شده که به اتباع خارجی اجازه اقامت از طریق سرمایه‌گذاری را می‌دهد. بدین ترتیب ضمن جذب سرمایه گذاران خارجی به کشور مورد نظر ، مسیر اخذ تابعیت برای سرمایه گذاران خارجی هموار گشته است.
به طور کلی ، سرمایه گذاران خارجی می توانند با خرید ملک در کشوری مانند ترکیه برای شهروندی اقدام نمایند. از آنجایی که مراحل ساخت ، پیگیری و نهایی کردن درخواست نیاز به دانش حقوقی و توجه شدید دارد ، توصیه می‌شود روند مهاجرت خود را با یک گروه متخصص پیگیری کنید.
ما به عنوان مؤسسه دایمند ویزا با بهره مندی از وکلای مهاجرتی مجرب به سرمایه گذاران اکیداً توصیه می کنیم که ابتدا دانش کافی به خصوص در مورد فرآیندهایی که نیاز به چنین معاملات حقوقی دقیقی است را به دست آورید و از تجربه و دانش ما در صورتی که قصد سرمایه گذاری در این زمینه را دارید ، استفاده کنید.