سرمایه گذاری در ترکیه

سرمایه گذاری در ترکیه

ثبت شرکت در ترکیه
یکی از روش های دریافت اقامت ترکیه ثبت شرکت در این کشور است. تجارت آزاد، حساب بانکی بین المللی و اقتصاد رو به رشد ترکیه مهم ترین دلایل راه اندازی کسب و کار در این کشور به شمار می آیند. در کشور ترکیه چندین نوع شرکت می توان ثبت کرد.
شرکت شخصی: اگر کسب و کار گسترده ای ندارید می توانید شرکت شخصی با یک پرسنل ثبت کنید. هزینه ثبت این شرکت به مراتب پایین تر بوده و فقط در یک موضوع مشخص می توانید فعالیت داشته باشد. هزینه ثبت شرکت شخصی حدود 3000 لیر است.
شرکت مسئولیت محدود: ثبت شرکت با مسئولیت محدود با حداقل یک نفر تا 50 نفر شریک قابل ثبت است. در این نوع شرکت می توانید اجازه فعالیت در چند بخش را داشته باشید. هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود حداقل بین 5000 تا 7000 لیر است.
شرکت تضامنی: شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود که همه ی شرکا در تمام امورات اعم از بدهی مسئول هستند.
شرکت سهامی (خاص و عام): برای تاسیس این نوع شرکت حداقل 5 شخص حقیقی یا حقوقی نیاز بوده که هر فرد به اندازه سهم خود مسئول امورات شرکت است. در شرکت سهامی خاص زیر250 نفر و شرکت سهامی عام بیش از 250 نفر می توانند سهام داشته باشند.
موسسات مالی (صرافی) : این نوع موسسات نیاز به اخذ مجوزهای قانونی لازم از سازمان های مشخص شده توسط دولت ترکیه را دارند. در صورت صدور مجوز امکان ثبت و تاسیس وجود دارد.
شرکت مختلط : برای ثبت این نوع شرکت یک یا چند نفر ضامن همه ی امور مالی شرکت بوده و مابقی شرکا نسبت به سهم و سرمایه خود در قبال امور مالی شرکت مسئول هستند و صرفا اشخاص حقیقی می توانند جزو شرکای ضامنان باشند.
حداقل زمان لازم برای ثبت شرکت در کشور ترکیه یک هفته بوده و بعد از آن میتوان اقامت این کشور را دریافت کرد.

خرید ملک در ترکیه
یکی از بهترین روش های سرمایه گذاری در ترکیه خرید ملک در این کشور است. با خرید ملک در ترکیه می توان در سریع ترین زمان، اقامت و پاسپورت ترکیه را برای خود و خانواده (فرزندان زیر 18 سال) دریافت کرد.
با خرید یک یا چند ملک مجموعا به ارزش400 هزار دلار می توان تابعیت و پاسپورت کشور ترکیه را دریافت کرد و از مزایای شهروندی این کشور بهره مند شد. در صورتی که ملک خریداری شده زیر 400 هزار دلار ارزش داشته باشد صرفا می توان اقامت این کشور را دریافت کرد. برای اخذ اقامت کشور ترکیه از طریق خرید ملک حداقل مبلغی در نظر گرفته نشده است.