سرمایه گذاری در آلمان

سرمایه گذاری در آلمان

بهترین روش سرمایه گذاری در آلمان که منجر اقامت دائم میشود ثبت شرکت یا کارآفرینی می باشد.

اگر شما از جمله کسانی هستید که دارای کسب و کار هستید و می خواهید آن را گسترش دهید آلمان یکی از بهترین کشورهایی است که می توانید برای گسترش کسب و کار خود انتخاب کنید در ابتدا شما نیاز دارید که یک بیزینس پلن یا برنامه تجاری مناسب به کشور آلمان ارائه دهید، که ثابت کند نیازهای آلمان را در زمینه اقتصاد برآورده می‌کنید.

همچنین برای سرمایه گذاری از طریق ثبت شرکت نیاز به حداقل 25000 یورو سرمایه اولیه دارید تا بتوانید کسب و کار خود را در کشور آلمان شروع کنید. متقاضیان سرمایه گذاری در آلمان باید حداقل 18 و حداکثر 45 ساله باشند، در صورتی که بیش از 45 سال سن دارید باید به دولت اثبات کنید که توانایی لازم برای شروع یک کسب و کار را دارید.

از طریق این نوع سرمایه گذاری میتوانید اقامت 3 ساله دریافت نمایید که قابل تمدید می باشد.