آوسبیلدونگ آلمان

آوسبیلدونگ آلمان
آوسبیلدونگ یا دوره های کارآموزی آلمان، یکی از آسان‌ترین روش های ورود به بازار کار آلمان می باشد.
شرایط ورود به دوره های آوسبیلدونگ برای هر رشته متفاوت است.
شرایط سنی مناسب، ارائه حداقل مدرک دیپلم، سابقه کار، و مدرک زبان آلمانی حداقل در سطح B1 از پیش نیازهای ثبت نام در این دوره ها می باشد.
زمان دوره های آوسبیلدونگ بسته به رشته متقاضی بین ۱ تا ۴ سال متغیر هستند.
در حال حاضر ۴۰۰ رشته حرفه برای کارآموزی وجود دارد که متقاضیان دوره های حرفه ای را گذرانده و سریعا جذب بازار کار شوند.
برخی از این رشته ها شامل: کامپیوتر، IT، مکانیک خودرو، مکانیک هواپیما، مراقبت پرواز، مکاترونیک، پرستاری، فیزیوتراپیست، حسابداری، آرایشگری و… می باشد.
آوسبیلدونگ دارای دو نوع است؛
آموزش نظری یا مدرسه‌ای (Schulische Ausbildung):
این نوع آموزش بیشترین زمان صرف دروس نظری می شود و ساعت بسیار محدودی آموزش عملی دارند و کارآموز حقوقی بابت این دوره ها پرداخت نخواهد کرد.
آموزش دوگانه (Duale Ausbildung):
این نوع آموزش برخلاف دوره قبلی بیشتر ساعات آموزش صرف دروس علمی و کارآموزی می شود و ساعت محدودی صرف دروس نظری می شود و معمولا کارآموز در این دوره ها حقوق دریافت می نماید.